Participació

En el bloc tres, “Participació" compren tres subgrups d’activitats. Considerem que resulta bàsic el treball d’aquest aspecte en els participants i per tant, hem dissenyat activitats de participació tant abans de l’estada, durant l’estada com després de l’estada.