Metodologia del projecte


El projecte ExpreÇat aplica una metodologia activa perquè creiem que s’aprèn fent. En el nostre projecte proporcionarem l’oportunitat als participants de què aprenguin a regular les seves emocions expressant les seves preocupacions i inquietuds en les dinàmiques de teatre. També volem treballar de forma més individual les activitats de la vida diària, ja que durant l’estada el grup d’usuaris és petit i a la vegada tenim la sort de tenir quatre educadors i molt més temps per poder fixar-nos en els petits detalls que dia a dia són més complicats d’observar.


L’aprenentatge també serà participatiu, ja que s’aprèn comprometent-se i responsabilitzant-se del mateix procés d’aprenentatge. En la nostra estada donem importància als participants perquè puguin ells decidir què els agrada i què volen aprendre durant l’estada.


Els nostres participants durant l’estada tindran un aprenentatge individual i grupal. En l’aprenentatge grupal tots els participants hauran de posar-se d’acord per aconseguir treballar tots cap a una mateixa direcció. Considerem que els participants seran conscients dels límits però també de les fortaleses que tenen cada un d’ells i que les puguin posar en comú amb els altres participants.


L’aprenentatge individualitzat l’aplicarem en les activitats de la vida diària, cadascú la farà al seu ritme i amb el suport que sigui necessari.


El paper de l’educador ha de ser dinamitzador i serà l’encarregat de fer de mediador si existís un conflicte. Donarem suport als participants per poder treballar l’empatia a partir de l’assertivitat. Amb el reforç positiu aconseguirem que els participants tinguin una motivació i en cas que facin alguna cosa malament ho puguin entendre.


Els educadors tenen el paper d’organitzadors de l’estada però amb l’ajuda dels participants, que durant la preestada ens donaran la seva opinió. Els educadors també tenen el paper d’observadors durant l’estada, on avaluen si s’estan desenvolupament correctament les colònies i detecten si existeix algun problema, però els participants també podran fer-ho cada dia abans de sopar. On tindran un espai per expressar i explicar com s’han sentit durant el dia. Finalment els educadors també s’encarreguen d’avaluar juntament amb els participants quan l’estada ja ha estat finalitzada, amb l’ajuda de la gravació tots dos grups, educadors i participants, analitzen el desenvolupament de l’estada i d’aquesta manera junts realitzen el tancament.