Horari de l'estada


L’estada que realitzarem serà els dies 29 - 30 d’abril i 1 de maig del 2016 a l’alberg InOut situat a la muntanya de Collserola.
Un mes abans de realitzar l’estada durant una tarda es realitzarà un seguit d’activitats de presentació que mostrarem en la següent taula:

Finalment, passada una setmana de l’estada, concretament el dia 6 de maig a les 18:00h es realitzarà una trobada entre educadors, voluntaris i participants. De manera grupal i a partir de la gravació realitzada durant tota l’estada s’aniran comentant les diferents escenes viscudes, i a partir d’elles es trauran altres aspectes d’avaluació i conclusions o aspectes de millora a cada activitat.


Espais


-Les activitats que realitzarem en la primera fase "marxem, ens organitzem" farem servir els espais de la residència ASPACE.


-Durant l'estada les activitats que realitzarem estaran centrades en els següents espais:

Activitats bàsiques de la vida diària: Habitació, lavabo, dutxes, menjador de l’alberg InOut.

Activitats instrumentals de la vida diària: Alberg InOut, poble de Vallvidrera

Dinàmiques i valoració diària: Sales alberg InOUT

-L'activitat de tancament la realitzarem a la residència ASPACE.Recursos Humans


Aquesta estada està organitzada per quatre voluntaris, un d’ells encarregat de ser el coordinador de l’estada i l’altre encarregat de ser el coordinador de les activitats que es realitzin durant l’estada. A continuació mostrem l'organigrama de reunions que seguirem:


La coordinació a més a més de fer-la a partir de les funcions del coordinador i de les reunions, es farà a partir de què tots els educadors comparteixin una sèrie de document: Full d'acta de reunions, full de seguiment, graella d'observació d'activitats de teatre, full d'incidències, graella d'observació d'activitats de la vida diària, graella d'observació dels educadors.


Pressupost de l'estada: 1.172,94 euros