Educació emocional i Activitats de teatre


L’objectiu del bloc temàtic dos es el treball de l’àmbit socio-afectiu de les persones mitjançant dinàmiques que tenen a veure amb el teatre. L’estructura que es vol portar a terme quan toqui una activitat pautada en l’horari, és poder començar amb una dinàmica d’escalfament, i desprès realitzar una o dos dinàmiques d’improvisació decidint depenen de l’interès dels participants i del moment quina és la dinàmica més oportuna. També realitzarem dinàmiques de tancament en les dinàmiques de teatre i de tancament de l'estada. Tot això es pot veure en els esquemes que estan adjuntats a continuació.