Activitats de la vida diària i hàbits
Utilitzarem un plafó amb els següents pictogrames per poder organitzar l'horari de cada activitat de la vida diària. Aquest plafó estarà creat amb l'ajuda dels participants durant la reunió de la preestada. D'aquesta manera els participants seran conscients de quines activitats tenen en cada moment.